“Dưới ánh mặt trời không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học”

Xứng đáng với ý nghĩa ấy, là những người giáo viên mầm non, chúng tôi – tập thể cán bộ giáo viên trường mầm non thị trấn Tây Sơn với tất cả tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương đối với trẻ mầm non, chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho các cháu những gì tốt đẹp nhất.

Năm học 2018 – 2019, nhà trường có 22 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động. Trong đó:

Cán bộ quản lý: 3 người.

+ Trình độ chuyên môn: Đại học: 2 người; Cao đẳng: 1 người.

+ Trình độ chính trị: Trung cấp: 3 người

Giáo viên: 13 người. Trong đó: 12/13 giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, chiếm tỷ lệ : 92,3%.

Nhân viên 6 người (1 nhân viên y tế, 1 nhân viên kế toán, 3 nhân viên nuôi dưỡng, 1 nhân viên bảo vệ).

Tổng số Đảng viên: 15/22 đồng chí.

Các đồng chí trong ban giám hiệu nhà trường luân đầu tàu, gương mẫu trong công tác, có trình độ chuyên môn vững vàng.

Đội ngũ giáo viên hầu hết còn trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn nổ lực vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về sỹ số nhóm lớp: Trường có 10 nhóm lớp. Trong đó:

+ 1 Nhóm trẻ 24 – 36 tháng: gồm có 34 cháu với 2 giáo viên.

+ 3 lớp mẫu giáo 3 tuổi: Mẫu giáo 3A có 31 cháu với 1 giáo viên ; mẫu giáo 3B có 29 cháu với 1 giáo viên; mẫu giáo 3C có 30 cháu với 2 giáo viên

+ 3 lớp mẫu giáo 4 tuổi: Mẫu giáo 4A có 31 cháu với 1 giáo viên; mẫu giáo 4B có 31 cháu với 1 giáo viên; mẫu giáo 3C có 30 cháu với 1 giáo viên.

+ 3 lớp mẫu giáo 5 tuổi: Mẫu giáo 5a có 36 cháu với 1 giáo viên; mẫu giáo 5B có 34 cháu với 1 giáo viên; mẫu giáo 5C có 35 cháu với 2 giáo viên.