Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 10/01/21  Cô Đinh Nữ Gái  8
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚN: ĐỘNG VẬTKẾ HOẠCH TUẦN 3: ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC( Thời gian thực hiện: từ ngày 11/01 - 15/01/2021 )
 03/01/21  Cô Đinh Nữ Gái  9
Thời gian thực hiện từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021
 27/12/20  Cô Đinh Nữ Gái  10
Thời gian thực hiện từ ngày 28/12 đến ngày 31/12/2020
 20/12/20  Cô Đinh Nữ Gái  16
Thời gian thực hiện từ ngày 21/12 đến ngày 25/12/2020
 13/12/20  Cô Đinh Nữ Gái  20
Thời gian thực hiện: từ ngày 14/12 đến ngày 18/12/2020
 06/12/20  Cô Đinh Nữ Gái  17
thời gian thực hiện từ ngày 07/12 đến ngày 11/12/2020
 29/11/20  Cô Đinh Nữ Gái  30
từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020
 07/11/20  Cô Đinh Nữ Gái  15
Từ ngày 02/11/2020 đến ngày 06/11/2020