Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 25/04/22  Cô Lê Thị Anh  53
Tuần 1: Từ ngày 18/4 - 22/4/2022Tuần 2: Từ ngày 25/4 - 29/ 4/2022
 04/10/21  Cô Lê Thị Anh  116
Kế hoạch chủ đề lớn: Kế hoạch tuần 1,2 :Trường mầm non thân yêu từ ngày 27/9-8/10/2021
 26/04/21  Cô Lê Thị Anh  116
Kế hoạch tuần 3 :Mùa hè tuyệt vời
 19/04/21  Cô Lê Thị Anh  126
Kế hoạch tuần 2: Hiện tượng tự nhiên
 11/04/21  Cô Lê Thị Anh  108
Chủ đề lớn: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN; Kế hoạch tuần 1: Nước và hiện tượng tự nhiên
 05/04/21  Cô Lê Thị Anh  115
Kế hoạch tuần 3: Bé tham gia giao thông
 16/03/21  Cô Lê Thị Anh  128
Kế hoạch tuần 6: Rau xanh quanh bé