Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 26/04/21  Cô Lê Thị Anh  31
Kế hoạch tuần 3 :Mùa hè tuyệt vời
 19/04/21  Cô Lê Thị Anh  33
Kế hoạch tuần 2: Hiện tượng tự nhiên
 11/04/21  Cô Lê Thị Anh  37
Chủ đề lớn: HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN; Kế hoạch tuần 1: Nước và hiện tượng tự nhiên
 05/04/21  Cô Lê Thị Anh  34
Kế hoạch tuần 3: Bé tham gia giao thông
 16/03/21  Cô Lê Thị Anh  36
Kế hoạch tuần 6: Rau xanh quanh bé
 09/03/21  Cô Lê Thị Anh  26
Kế hoạch tuần 5; Những bông hoa đẹp, ngày vui 8/3
 02/03/21  Cô Lê Thị Anh  43
Kế hoạch tuần 4: Một số loại quả