Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 06/01/21  Cô Lê Thị Anh  10
Kế hoạch tuần 2: Động vật sống trong rừng
 29/12/20  Cô Lê Thị Anh  11
Kế hoạch tuần 1:Động vật nuôi trong gia đình
 24/12/20  Cô Lê Thị Anh  21
Kế hoạch tuần 6 chủ đề nghề nghiệp
 16/12/20  Cô Lê Thị Anh  17
Kế hoạch tuần 5 chủ đề nghề nghiệp
 11/12/20  Cô Lê Thị Anh  11
Kế hoạch tuần 7/12-11/12/2020
 04/12/20  Cô Lê Thị Anh  14
Tuần từ 30/11-4/12/2020
 07/11/20  Cô Lê Thị Anh  19
từ ngày 2/11- 6/11