Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 09/03/21  Cô Trần Thị Thu Hằng  56
Kế hoạch chủ đề lớn: Thế giới thực vật – mùa xuân và tết nguyên đán. Chủ đề tuần 6: Những bông hoa đẹp và ngày vui 8/3Thời gian thực hiện: từ ngày 08/3 đến ngày 12/3/2021