Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 25/04/22  Cô Lê Thị Anh  39
Tuần 1: từ ngày 4/4-8/4Tuần 2: từ ngày 12/4-15/4/2022
 15/03/22  Cô Lê Thị Anh  50
Tuần 1: Từ ngày 28/2 - 4/3/2022 ;Tuần 2: Từ ngày 7/3 - 11/3/2022;Tuần 3: Từ ngày 14/3 - 18/3/2022 ;
 08/02/22  Cô Lê Thị Anh  63
Tuần 1:Từ ngày 8/2- 11/2/2022Tuần 2,3,4: Từ ngày 28/3-1/4/2022
 29/11/21  Cô Lê Thị Anh  93
Tuần 3:Từ ngày 29/11- 3/12/2021Tuần 4:Từ ngày 06/12-10/12/2021
 10/10/21  Cô Lê Thị Anh  102
kế hoạch chủ đề lớn; tuần 1,2 :trường mầm non thân yêu