Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 22/07/22  Cô Phan Thị Ngọc  35
ÔN TẬP CUỐI NĂM 
 25/04/22  Cô Phan Thị Ngọc  73
KẾ HOẠCH CỦ ĐỀ LỚN : QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC - BÁC HỒ - TRƯỜNG TIỂU HỌC.
 25/04/22  Cô Phan Thị Ngọc  56
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ LỚN : NƯỚC VÀ CÁC HTTN
 06/02/22  Cô Phan Thị Ngọc  77
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ : PHƯƠNG TIỆN VÀ LUẬT GIAO THÔNG 
 03/01/22  Cô Phan Thị Ngọc  84
Chủ đề : Thế giớ thực vật 
 29/11/21  Cô Phan Thị Ngọc  86
Kế hoạch tuần 1: Nghề sản xuất 
 10/10/21  Cô Phan Thị Ngọc  122
Kế hoạch tuần 1
 05/10/21  Cô Phan Thị Ngọc  120
An toàn với bé