Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 25/04/22  Cô Trần Thị Thu Hằng  51
Tuần 1: Hà Tĩnh quê em ( 18/4 - 22/4/2022)Tuần 2: Thủ Đô Hà Nội - Bác Hồ kính yêu ( 25/4/- 29/4/2022)
 25/04/22  Cô Trần Thị Thu Hằng  48
Tuần 1: Nước và các hiện tượng tự nhiên ( 4 /4/- 8/4/2022)Tuần 2: Mùa hè tuyệt vời ( 11/4 - 15/4/2022)
 14/03/22  Cô Trần Thị Thu Hằng  56
Tuấn 1: Từ ngày 1/3 - 4/3/2022Tuần 2: Từ ngày 7/3 - 11/3/2022Tuần 3: Từ ngày 14/3 - 18/3/ 2022tuần 4: Ngày 21/3 - 25/3/2022
 08/02/22  Cô Trần Thị Thu Hằng  62
tuần 1: từ ngày 8/2 - 11/2/2022tuần 2: từ ngày 28/3 - 1/4/2022 
 29/11/21  Cô Trần Thị Thu Hằng  83
Tuần 3: 29/11/2021 - 03/12/2021Tuần 4: 06/12/2021 - 10/12/2021