Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 20/02/22  Cô Trần Thị Thu Hiền  41
PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ
 20/02/22  Cô Trần Thị Thu Hiền  40
CHỦ ĐỀ LỚN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG
 07/02/22  Cô Trần Thị Thu Hiền  42
SẮC HOA MÙA XUÂN.(TUẦN 4)
 23/01/22  Cô Trần Thị Thu Hiền  48
TUẦN 4 : BÉ VUI ĐÓN TẾT
 03/01/22  Cô Trần Thị Thu Hiền  69
GIÁO ÁN CÔN TRÙNG VÀ CÁC LOẠI CHIM