Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 25/04/22  Cô Lê Thị Anh  53
Tuần 1: Từ ngày 18/4 - 22/4/2022Tuần 2: Từ ngày 25/4 - 29/ 4/2022
 06/12/21  Cô Nguyễn Thị Phương  83
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1CHỦ ĐỀ: THÚ CƯNG CỦA BÉ(Thời gian thực hiện từ ngày 06/12 đến 10/12/ 2021)
 05/12/21  Cô Trần Thị Thu Hiền  60
tuần 4 cháu yêu chú bộ đội (tù 6 /12- 10/12/2021
 29/11/21  Cô Đinh Nữ Gái  63
Kế hoạch tuần 4 : Ước mơ của béThời gian thực hiện: từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021
 05/10/21  Nguyễn Thị Thắm  71
Thực đơn  tuần 02 của trẻ từ ngày 04/10 đến ngày 08/10
 04/10/21  Cô Lê Thị Anh  116
Kế hoạch chủ đề lớn: Kế hoạch tuần 1,2 :Trường mầm non thân yêu từ ngày 27/9-8/10/2021
 29/09/21  Nguyễn Thị Thắm  66
 Tuần đầu ăn bán trú tại trường mầm non