Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 29/11/21  Cô Đinh Nữ Gái  2
Kế hoạch tuần 4 : Ước mơ của béThời gian thực hiện: từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2021
 05/10/21  Nguyễn Thị Thắm  11
Thực đơn  tuần 02 của trẻ từ ngày 04/10 đến ngày 08/10
 04/10/21  Cô Lê Thị Anh  23
Kế hoạch chủ đề lớn: Kế hoạch tuần 1,2 :Trường mầm non thân yêu từ ngày 27/9-8/10/2021
 29/09/21  Nguyễn Thị Thắm  15
 Tuần đầu ăn bán trú tại trường mầm non
 26/09/21  Cô Đinh Nữ Gái  35
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1Chủ đề: Trường học hạnh phúc(Thời gian thực hiện từ ngày 27/ 09 đến 01/ 10/ 2021)
 19/09/21  Cô Đào Thị Quyên  27
Tuần 1: Từ ngày 6/9-10/9/2021Tuần 2: Từ ngày 13/9- 17/9/2021Tuần 3: Từ ngày 20/9-24/9/2021