Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 03/12/21  Bài viết  61
Hoạt động học: Dạy trẻ đóng kịch lớp mẫu giáo 5 tuổi A
 14/09/21  Bài viết  25
“Mỗi công đoàn cơ sở là một lợi ích đoàn viên” - đó chính là mục tiêu hàng đầu mà mỗi tổ chức công đoàn luôn luôn hướng tới và là điều mà tôi đã cảm nhận được hết sức rõ nét  từ tổ chức công đoàn cơ sở đối với các đoàn viên, lao động nơi tôi công tác.
 01/09/21  Tin tức  352
Mục tiêu của nhà trường cũng chính là mong muốn của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, đó là xây dựng trường Mầm non thị trấn Tây Sơn ngày càng phát triển, mang lại niềm tin tưởng tuyệt đối với các cấp ủy Đảng, với ngành, chính quyền địa phương và đặc biệt là của các bậc phụ huynh, nhân dân đối ...