Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
 27/12/16  Thông báo nhà trường  353
THÔNG BÁO Ngày mai, thứ 4 ngày 28 tháng 12 năm 2016, trạm y tế thị trấn Tây Sơn phối hợp trường Mầm non thị trấn Tây Sơn tổ chức cho trẻ uống thuốc tẩy giun. Kính đề nghị các bậc phụ huynh đưa trẻ đi học đầy đủ. ...
 09/12/16  Thông báo nhà trường  222
TRƯỜNG MẦM NON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THỊ TRẤN TÂY SƠN Độc...