Địa chỉ: Thị trấn Tây Sơn, Hương Spn, Hà Tĩnh
Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ (Tặng các cô trường Mầm non thị trấn Tây Sơn) Rạo rực mùa xuân ở trường ta Trước bầu không khí thật chan hòa Hoa thơm kính tặng mừng cô giáo Phụ nữ nhân ngày tám tháng ba Phái đẹp đời vui luôn trẻ mãi Là hoa tỏa ngát khắp vườn nhà Hương thơm hiến ...